Plan i program mentorstva

lillian teaching

BILD-IT program mentorstva je osmišljen tako da navodi ljude od samih početaka do njihovog prvog posla u IT industriji. Prethodno iskustvno nije potrebno.

Programa se bazira na MERN tehnologijama i ne zahtjeva prethodno iskustvo iz MERN tehnologija ili programiranja općenito. Više o tehnologijama koje koristimo, kao i o samom programu mentorstva, možete pročitati ispod.

BILD-IT Program Mentorstva i MERN Tehnologije

MERN predstavlja skup JavaScript tehnologija koje se koriste za lakše razvijanje takozvanih full-stack web aplikacija. 4 tehnologije od kojih je MERN sačinjen su: MongoDB, Express, React i Node.js.

Naš program se sastoji iz dvije glavne cijeline: Uvod u programiranje i full-stack development.

Uvod u programiranje

Svrha ove jedinice programa je da upozna, i obuči, polaznike sa osnovama  programiranja. Ova jedinica programa je fokusirana na osnovne principe JavaScript programiranja, HTML/CSS tehnologija kao i VSCode IDE software za razvijanje i pokretanja JavaScript aplikacija. Kroz kombinaciju mentorstva uživo kao i intenzivnog samostalnog rada na zadacima i projektima, polaznici ove jedinice će naučiti osnove programiranja te tako postaviti temelje za daljni napredak, samostalno ili uz pomoć BILD-ITa.

Ova jedinica programa počinje sa intenzivnim mentorstvom uživo nakon koje slijedi par sedmica samostalnog rada od kuće sa dnevnim zadacima i pregledanjem zadataka od strane mentora. Jedinica programa “Uvod u programiranje” završava ciklusom testova i intervjua. Ukoliko polaznik uspješno prođe testove i intervjue, on ili ona bivaju pozvani da se pridruže narednoj jedinici programa na temu “Full-stack development”.

Full-stack development

Svrha ove jedinice programa je da upozna polaznike sa osnovama full stack web developmenta kao i da upozna polaznike sa širim svijetom software developmenta van okvira JavaScript programskog jezika i HTML/CSS tehnologija. Ova jedinica programa se fokusira na unit testiranje, baze podataka, uvod u mreže, web development kao i razne druge alate i frameworke potrebne za uspješno zaposlenje u industriji. Kroz kombinaciju mentorstva uživo kao i intenzivnog samostalnog rada na zadacima i projektima, polaznici ove jedinice će naučiti osnove full stack software developmenta.

Ova jedinica programa se sastoji od kombinacije individualnih projekata kao i mentorstva uživo. Jedinica programa počinje sa mentorstvom uživo te projketima koji uključuju testove koje polaznik mora položiti. Ova jedinica, s vremenom, evoluira u individualno mentorstvo sa fokusom na tehnologije i vještine specifično odabrane da se poklope sa ambicijama i težnjama pojedinačnog polaznika. Ova jedinica programa završava kada se polaznik prvi puta zaposli kao software developer.

Pošaljite nam poruku

Ime (required)

Email (required)

Poruka

BILD

Bosnia Initiatives for Local Development
Udruženje Bosanska inicijativa za lokalni razvoj
Udruga Bosanska inicijativa za lokalni razvoj
Удружење Босанска иницијатива за локални развој
www.bildbosnia.org

Pišite nam

BILD
97 Hasana Brkića
Tuzla 75000
Bosnia and Herzegovina

bildit@mozemo.ba