Plan i program obuke

lillian teaching

BILD-IT nudi kombinaciju online obuke sa radionicama uživo. Naša obuka je osmišljena tako da navodi ljude od samih početaka do njihovog prvog posla u IT industriji. Obuka počinje sa intenzivnom trosedmičnom radionicom nakon koje slijedi osmosedmični online bootcamp sa svakodnevnim zadacima za vježbu. Ukoliko polaznik položi test na kraju online bootcampa, on ili ona će biti pozvani da učestvuju u intenzivnoj trosedmičnoj radionici objektno-orijentisanog programiranja nakon koje opet slijedi online bootcamp i test. Od ove tačke nadalje, obuka se sastoji od kombinacije predavanja uživo i samostalnog rada online.

Pored ponuđene obuke, polaznici se mogu prijaviti za stažiranje u okviru BILD-IT-a. Stažisti doprinose 6 sati svaki sedmice prema radu osoblja te kao nagradu dobivaju dodatnu obuku uživo od BILD-IT instruktora.

 Jedinica obuke “Proceduralno programiranje”

Svrha ove jedinice obuke je da upozna, i obuči, polaznike sa osnovama proceduralnog programiranja. Ova jedinica obuke je fokusirana na osnovne principe Java programiranja kao i Eclipse IDE software za razvijanje i pokretanja Java aplikacija. Kroz kombinaciju predavanja uživo kao i intenzivnog samostalnog rada na zadacima i projektima, polaznici ove jedinice će naučiti o sljedećim aspektima proceduralnog programiranja:

 • Uvod u računare, programiranje i Javu
 • Osnove programiranja (tipovi podataka, varijable, input output operacije)
 • Selekcije (if izjave, if else izjave, operatori, switch izjave)
 • Matematičke funkcije, karakteri i stringovi
 • Petlje (while, do-while, for petlje, break, continue)
 • Metode (definisanje, pozivanje, vrste metoda, preopterećivanje metoda)
 • Nizovi (1D & 2D nizovi)

Obuka počinje sa intenzivnom trosedmičnom radionicom uživo nakon koje slijedi 8 sedmica samostalnog rada od kuće sa dnevnim zadacima i pregledanjem zadataka od strane mentora. Jedinica obuke “Proceduralno programiranje” završava ciklusom testova i intervjua. Ukoliko polaznik uspješno prođe testove i intervjue, on ili ona bivaju pozvani da se pridruže narednoj jedinici obuke, jedinica obuke “Objektno-orijentisano programiranje”.

Jedinica obuke “Objektno-orijentisano programiranje”

Svrha ove jedinice obuke je da upozna, i obuči, polaznike sa osnovnim konceptima objektno-orijentisanog programiranja. (OOP) Ova jedinica se fokusira na osnove objektno-orijentisanog programiranja poput enkapsulacije, nasljeđivanja i polimorfizma. Pored ovih osnova, jedinica pokriva i ostale bitne OOP kao i osnove git alata za upravljenje izvornim kodom. Kroz kombinaciju predavanja uživo kao i intenzivnog samostalnog rada na zadacima i projektima, polaznici ove jedinice će naučiti o sljedećim aspektima objektno-orijentisanog programiranja:

 • Objekti i klase (definisanje i kreiranja klasa i objekata, statične varijable, modifikatori vidljivosti, enkapsulacija)
 • OOP razmišljanje (apstrakcija klasa i enkapsulacija, odnosi između klasa, wrapping)
 • Nasljeđivanje i polimorfizam (super i sub klase, preklapanje metoda, polimorfizam, protected)
 • Apstraktne klase i interface
 • Git & github

Obuka počinje sa intenzivnom trosedmičnom radionicom uživo nakon koje samostalni rad kroz kombinaciju projekata i predavanja. Jedinica obuke “Objektno-orijentisano programiranje” završava ciklusom testova i intervjua. Ukoliko polaznik uspješno prođe testove i intervjue, on ili ona bivaju pozvani da se pridruže narednoj jedinici obuke, jedinica obuke “Full stack development”.

Jedinica obuke “Full stack development”

Svrha ove jedinice obuke je da upozna polaznike sa osnovama full stack web developmenta kao i da upozna polaznike sa širim svijetom software developmenta van okvira Java programskog jezika. Ova jedinica obuke se fokusira na unit testiranje, baze podataka, uvod u mreže, web development kao i razne druge alate i frameworke potrebne za uspješno zaposlenje u industriji. Kroz kombinaciju predavanja uživo kao i intenzivnog samostalnog rada na zadacima i projektima, polaznici ove jedinice će naučiti o sljedećim aspektima full stack software developmenta:

 • JUnit & Test Driven Development (automatizovano testiranje aplikacija)
 • Java Virtualna Mašina & Garbage Collection (detalji Java programskog jezika)
 • Generici i kolekcije (generici, strukture podataka)
 • RDMBS & SQL (maven, uvod u baze podataka, sql, mysql, design patterni)
 • JDBC (interface izmedju java aplikacija i baza podataka)
 • Uvod u mreže (osnove računarskih mreža, client-server model, Java mrežno programiranje)
 • Java web development (servleti, JSP, protokoli, http metode, design patterni, Tomcat, expression language)
 • Bootstrap (framework za front-end web development)
 • Hibernate (framework koji olakšava rad sa bazama podataka)
 • Spring (framework koji olakšava development Java enterprise aplikacija)

Ova jedinica obuke se sastoji od kombinacije individualnih projekata kao i predavanja uživo. Jedinica obuke počinje sa predavanjima uživo te projketima koji uključuju testove koje polaznik mora položiti. Ova jedinica, s vremenom, evoluira u individualnu obuku sa fokusom na tehnologije i vještine specifično odabrane da se poklope sa ambicijama i težnjama pojedinačnog polaznika. Ova jedinica obuke završava kada se polaznik prvi puta zaposli kao software developer.

Jedinica obuke “Tuzlanski ljetni institut”

Tuzlanski ljetni institut se održava svakog ljeta i nudi raspon IT radionica. Radionice uključuju Java programiranje, HTML, CSS, Javascript, SQL, GitHub te razne druge radionice.

Pošaljite nam poruku

Ime (required)

Email (required)

Poruka

BILD

Bosnia Initiatives for Local Development
Udruženje Bosanska inicijativa za lokalni razvoj
Udruga Bosanska inicijativa za lokalni razvoj
Удружење Босанска иницијатива за локални развој
www.bildbosnia.org

Pišite nam

BILD
97 Hasana Brkića
Tuzla 75000
Bosnia and Herzegovina

bildit@mozemo.ba